Ile kosztują ogrodzenia wycinane laserowo?

Wytwarzanie elementów metalowych wymaga ich odpowiedniej obróbki, która pozwoli na nadanie im właściwych wymiarów oraz potrzebnej formy i jakości wykończenia. Do najistotniejszych operacji związanych z przygotowaniem gotowego wyrobu należy cięcie, które może być przeprowadzane z wykorzystaniem różnych technologii. Jedną z doskonalszych metod okazuje się cięcie laserowe CNC. Przekonajmy się, na czym polega i zobaczmy, kiedy jest wykorzystywane.

Na czym polega cięcie laserowe?

Cięcie laserowe wiąże się z użyciem skoncentrowanej wiązki fotonów, które padając na materiał, przekazują swą energię elektronom atomów, które go tworzą. Prowadzi to do wprawienia ich w drgania, czego skutkiem jest znaczny wzrost temperatury. Intensywne wydzielanie ciepła powoduje topienie metalu, który może być usunięty z powstającej szczeliny. Następuje to albo przez jego odparowanie, albo za sprawą ciśnienia wykorzystywanego gazu osłonowego np. helu lub argonu. Zaletami cięcia laserowego jest możliwość uzyskiwania bardzo dobrej jakości krawędzi oraz utrzymanie własności metalu z uwagi na bardzo wąską strefę oddziaływania termicznego. Plusem będzie dobra szybkość, a w połączeniu ze sterowaniem CNC także możliwość wycinania dowolnych kształtów. Poza laserami przeznaczonymi do cięcia blach używa się również laserów z opcją wyboru kąta padania wiązki, tzw. laserów 3D, które zwiększają możliwości, jeśli chodzi o geometrię uzyskiwanych krawędzi.

Jakie elementy można produkować dzięki cięciu laserowemu?

Cięcie laserowe jest szczególnie często wykorzystywane przy wycinaniu złożonych elementów. Dobrym przykładem są tu panele ogrodzeniowe, na których można uzyskiwać każdy, nawet najbardziej skomplikowany wzór, niekoniecznie symetryczny czy powtarzalny. Za sprawą technologii laserowej i sterowania CNC koszt powstającego wyrobu nie będzie wysoki, a jego zróżnicowanie może być bardzo duże. Dzięki stosowaniu takiej metody produkcji mogą powstawać zarówno projekty unikatowe, tworzone na potrzeby konkretnego odbiorcy, jak i mniejsze lub większe serie wyrobów.