Różnice między obrabiarkami konwencjonalnymi a numerycznymi

Budowa obrabiarki z system CNC, czyli komputerowym sterowaniem urządzeń numerycznych, jest podobna do budowy obrabiarki konwencjonalnej. Jednak zupełnie inaczej wygląda ich obsługa. W przypadku maszyny z tej drugiej kategorii, o przebiegu każdego etapu jej działania decydują czynności wykonane przez człowieka. Oddelegowany do obsługi pracownik, na podstawie rysunku, ręcznie nastawia urządzenie i jego parametry obróbkowe, zakłada i zdejmuje obrabiany przedmiot oraz narzędzia. Ręcznie też steruje całą pracą maszyny przy pomocy dźwigni i przycisków. To pracownik odpowiedzialny jest również za mierzenie wytworzonych przedmiotów i sprawdzanie, czy spełniają one wyznaczone normy wymiarowo-kształtowe.

A jak to wygląda w przypadku obrabiarki z systemem sterowania numerycznego? Tutaj nie potrzeba już ręcznego ustawiania parametrów na podstawie rysunku. Informacje, których potrzebuje maszyna, mogą zostać przesłanie bezpośrednio z nośnika danych do komputera obrabiarki. To również komputer przejmuje wszystkie funkcje sterownicze i regulacyjne. On także stoi na straży stałego utrzymywania właściwych parametrów. Dzięki ciągłej informacji zwrotnej jest w stanie zdiagnozować i samodzielnie skorygować błędy.

Czy obrabiarka CNC to lepsza opcja niż urządzenie konwencjonalne?

Jak łatwo się domyślić po przeczytaniu powyższych akapitów, odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: tak. Wydajność obrabiarki z systemem numerycznym jest po prostu o wiele większa. W tym samym czasie wytworzy ona więcej przedmiotów niż obrabiarka konwencjonalna. Przy tym, zrobi to dokładniej, a efekty jej pracy cechować będzie wyższa jakość. Ilość odpadów nienadających się do wykorzystanie będzie znacznie mniejsza. Nie można również zapominać o tym, że obsługa obrabiarki CNC jest o wiele łatwiejsza, nie wymaga poświęcenia przez pracownika tyle czasu, a do tego nie ma mowy o konsekwencjach wynikających z błędu ludzkiego popełnionego podczas ręcznego sterowania działaniem maszyny.