Prefabrykaty ze stali nierdzewnej i węglowej

Prefabrykaty staloweStal nierdzewna to materiał charakteryzujący się wysoką temperaturą topnienia i niską rozszerzalnością termiczną. Ponadto jest sztywny i wytrzymały, dlatego znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu elementów niezbędnych do budowy instalacji technologicznych. Prefabrykaty ze stali nierdzewnej zawierają minimum 11% chromu, a więc pierwiastek chemiczny odpowiedzialny za tworzenie się na ich powierzchni powłoki ochronnej składającej się z tlenku chromu. Wykonujemy również prefabrykaty ze stali węglowej. Im większy dodatek węgla, tym większa jest wytrzymałość na rozciąganie i, co za tym idzie, granica plastyczności poszczególnych podzespołów instalacji technologicznych.

Prefabrykowane elementy ze stali nierdzewnej i węglowej mogą być spawane następującymi metodami:

  • TIG (Tungsten Inert Gas) – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego,
  • MAG (Metal Active Gas) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych,
  • MIG (Metal Inert Gas) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych.