Programowanie sterowników PLC Simatic 87

Płytka drukowana PCB z  układem scalonym i socketem na programowalną pamięćAutomatyzacja przemysłu niesie za sobą wiele korzyści. Jedną z nich jest zwiększona wydajność procesu produkcyjnego – w tym samym czasie możliwe jest wyprodukowanie większej liczby elementów. Zachowana jest również ciągłość produkcji, a podwyższona efektywność przekłada się na redukcję jej kosztów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wykonujemy programowanie sterowników PLC Simatic 87 odpowiedzialnych za sterowanie nie tylko pojedynczym urządzeniem, ale również grupami maszyn, a nawet całymi procesami technologicznymi. W ramach świadczonych usług przeprowadzamy konfigurację programowalnych sterowników logicznych (PLC) poprzez m.in. adresowanie pamięci i modułów, a także tworzenie bloków danych. Przeprowadzane przez nas programowanie PLC optymalizuje procesy technologiczne oraz programy sterowania i regulacji, z drugiej zaś strony pozwala na diagnostykę i rozwiązywanie różnego rodzaju błędów, np. komunikacyjnych czy konfiguracyjnych.