Rewizje tanków, zbiorników i silosów

Osoba ubrana w kombinezon ochronny sprawdzająca wnętrze zbiornikaPrzeprowadzamy rewizje tanków, zbiorników i silosów polegające na ocenie stanu wizualnego ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania. Urządzenia ciśnieniowe muszą spełniać szereg wymagań określonych przez Urząd Dozoru Technicznego. Mogą być eksploatowane, jeśli ich stan techniczny nie budzi  zastrzeżeń, a osprzęt zabezpieczający i reszta wyposażenia są w pełni sprawne. Badania okresowe przeprowadzane są jako rewizje wewnętrzne i zewnętrzne, w skład których wchodzi ocena wewnętrznych i zewnętrznych ścianek urządzenia, wyposażenia obsługowego i działania osprzętu.

 

Kontrole spoin i mierzenie potencjału blach wewnątrz zbiorników

Zajmujemy się również oceną spawanych połączeń. Celem kontroli spoin jest wykrycie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, np. jam skurczowych, pustek gazowych, podtopień i pęknięć, których powodem mogą być zbyt niskie parametry spawania, niewłaściwy kąt pochylenia elektrody czy nadmierna koncentracja naprężeń. Uzupełnieniem naszych usług jest mierzenie potencjału blach wewnątrz zbiorników.